قوری شست و شوی بینی چیست؟

۱۳۹۹/۱/۸ ۲۲:۵۹:۷

قوری نتی قوری شست و شوی بینی

روش شست و شوی بینی

شست و شوی مجرای بینی ، یک روش شستن مجرای تنفسی و بینی است که سینوس ها و حفره ی بینی را تمیز می کند و باعث می شود که ذرات ریز از مجرای سینوسی خارج شود.
این عمل عوارض جانبی بسیار کمی دارد. معمولا با استفاده از این وسیله آب یا موواد دیگر را از یک سوراخ بینی به داخل می ریزند و از سوراخ دیگر دماغ این مواد بیرون می آيد.

چطور از قوری نتی استفاده کنیم؟

سر خود را بالای کاسه ی رو شویی به یک طرف کج کنید و لوله ی قوری نتی را جلوی سوراخ بینی خود قرار دهید. درحالی که از دهان خود نفس می کشید ، محلول آب نمک را به آرامی در سوراخ بینی خود بریزید تا مایع از سوراخ دیگر بینی بیرون بریزد.
این کار را در طرف دیگر تکرار کنید.

آیا قوری نتی مفید است؟

استفاده از این وسیله معمولا کم خطر و کار آمد است.